رزومه

رزومه شرکت

اجرای عملیات سیویل واحد های 147 و 148 ناحیه 3 فاز های 17و18 پارس جنوبی

“کارفرما سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (IDRO) – شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران (IPMI)

پروژه ساخت کامل  3 دستگاه مخزن ذخیره گاز مایع (فلزی – دو جداره) به همراه فونداسیون های مربوطه

“کارفرما شرکت پتروشیمی مخازن سبز عسلویه

اجرای کامل عملیات پایپینگ روزمینی ناحیه یوتیلیتی (واحد های121 ، 125 تا 130 و 132) فاز 13 پارس جنوبی شامل:اجرای عملیات رنگ و سند بلاست، عایق کاری گرم و سرد، اجرای عملیات پایپینگ خطوط CS، SS، GRP، Cu.Ni، Gal به همراه ساخت و نصب ساپورت های مربوطه و اجرای عملیات PWHT و NDT و پیش راه اندازی

“کارفرما شرکت مپنانیر پارس

اجرای عملیات پایپینگ روزمینی و زیرزمینی، سیویل، مکانیکال، نصب تجهیزات و استراکچر واحد 125 ناحیه 2 فاز های 17و18 پارس جنوبی

“کارفرما سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (IDRO) و شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران (IPMI)

اجرای کامل عملیات ابنیه (سیویل) ناحیه یوتیلیتی و واحد 108 فاز 13 پارس جنوبی شامل: خاکبرداری، تسطیح و رگلاژ، اجرای جداول، کانال ها، محوطه سازی، سند فیل و بک فیل، اجرای پرایمر و پوشش های صنعتی

“کارفرما شرکت مپنا – نیر پارس

اجرای کامل عملیات پایپینگ زیرزمینی ناحیه یوتیلیتی و واحد 108 و 111 فاز 13 پارس جنوبی شامل: خاکبرداری، اسپول سازی، اجرای خطوط، تنش زدایی، کلیه عملیات NDE، تست، عایق کاری، سند فیل و بک فیل

“کارفرما شرکت مپنا – نیر پارس

اجرای کامل عملیات A/Gپایپینگ واحد های 109 ، 121 ، 122 ، 125 تا 130 و 132 فاز 14 پارس جنوبی شامل:اجرای عملیات رنگ و سند بلاست، عایق کاری گرم و سرد، اجرای عملیات پایپینگ خطوط CS، SS، GRP، Cu.Ni، Gal به همراه ساخت و نصب ساپورت های مربوطه و اجرای عملیات PWHT و NDT و پیش راه اندازی

“کارفرما شرکت مپنا – نیر پارس

اجرای کامل عملیات U/G پایپینگ واحد های 109، 122 ، 108 و یوتیلیتی،فاز 14 پارس جنوبی

“کارفرما شرکت مپنا – نیر پارس

اجرا ء و تکمیل عملیات سیویل، پایپینگ و عایق خطوط کندانس  ( SOSBL, ETHAN EXPORT LINE1) فازهای 17و18 پارس جنوبی

“کارفرما سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (IDRO) – شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران (IPMI)

اجرای عملیات A/G پایپینگ (CS, SS, GRP, GAL) بخشی از واحد 109 فازهای 17 و 18 پارس جنوبی

“کارفرما سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (IDRO) – شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران (IPMI)

اجرای کامل خطوط “32 بین فازی ناحیه یک فازهای 17 و 18 پارس جنوبی شامل اجرای عملیات خاکبرداری، سند فیل و بک فیل،تهیه ماسه و خاک سرندی، آرماتور و قالب بندی، بتن ریزی، ساخت Valve-Pit، اجرای عملیات پایپینگ، تنش زدایی، تست و عایق کاری

“کارفرما سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (IDRO) – شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران (IPMI)

اجرای کامل خط “32 اتان فازهای 17 و 18 پارس جنوبی شامل اجرای عملیات خاکبرداری، سند فیل و بک فیل،تهیه ماسه و خاک سرندی، آرماتور و قالب بندی، بتن ریزی، ساخت Valve-Pit، اجرای عملیات پایپینگ، تنش زدایی، تست و عایق کاری

“کارفرما سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (IDRO) – شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران (IPMI)

اجرای عملیات پایپینگ روزمینی (CS, SS, GRP, GAL) بمقدار 40,000 اینچ قطر در ناحیه 2(یوتیلیتی) فازهای 17 و 18 پارس جنوبی، واحد های 146-131-109-129-125-i160

“کارفرما شرکت هیربد نیرو”

اجرای کامل پکیج گازوییل در ناحیه2 فازهای 17 و 18 پارس جنوبی، واحد 121

“کارفرما سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (IDRO) – شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران (IPMI)

اجرا و تکمیل عملیات سیویل و پایپینگ Electrical Trench ، Water Intake ، Sea Water Line واقع در ناحیه SOSBL فازهای 17و18 پارس جنوبی

“کارفرما سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (IDRO) – شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران (IPMI)

اجرای عملیات پایپینگ روزمینی بمقدار 33,000 اینچ قطر در ناحیه 2 (بویلر های واقع در یوتیلیتی) و ساپورتهای مربوطه، فازهای 17 و 18 پارس جنوبی ، واحد 121

“کارفرما شرکت صنایع آذرآب

اجرای عملیات پایپینگ روزمینی بمقدار 12,000 اینچ قطر در ناحیه 5 (بویلر های واقع در یوتیلیتی) و ساپورتهای مربوطه، فازهای 22 و 23 و 24 پارس جنوبی ، واحد 121

“کارفرما شرکت صنایع آذرآب

اجرای عملیات پایپینگ روزمینی بمقدار 15,000 اینچ قطر در نواحی 4 و 5 فازهای 17 و 18 پارس جنوبی، واحد های 143-147-191

“کارفرما شرکت رژین صنعت

اجرای عملیات پایپینگ زیرزمینی (CS-GRP) بمقدار 14,000 اینچ قطر در واحدهای 143-DMA فاز 14 پارس جنوبی

“کارفرما سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (IDRO) – شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران (IPMI)

اجرای عملیات پایپینگ زیرزمینی و تست بمقدار 30,000 اینچ قطر در نواحی 6 و 7 فازهای 17 و 18 پارس جنوبی ، واحدهای 106-143-126-109-165

“کارفرما شرکت آرمه تاب گسترش”

نصب لوله های RC، آرماتور و قالب بندی و بتن ریزی های مربوطه در ناحیه1فازهای 17 و 18 پارس جنوبی

“کارفرما شرکت سروش انرژی پارسیان(سپکو)

نصب لوله های RC، آرماتور و قالب بندی و بتن ریزی های مربوطه در ناحیه 7 فازهای 17 و 18 پارس جنوبی

“کارفرما شرکت آرمه تاب گسترش”

اجرای عملیات پایپینگ روزمینی بویلر های فاز 14 پارس جنوبی

“کارفرما شرکت مپنا – نیر پارس

اجرای عملیات سند بلاست و رنگ آمیزی کلیه مخازن فازهای 20 و 21 پارس جنوبی

“کارفرما شرکت رژین صنعت

ساخت و نصب Manhole &Valve Pit ناحیه 4 ، آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی بخشی از دیوار حائل ، آرماتور ، قالب بندی و بتن ریزی trench & ditch ،stone pitch &pavingنواحی 4 و 7 فازهای 17 و 18 پارس جنوبی

“کارفرما شرکت آرمه تاب گسترش”

اجرای عملیات سندفیل و بکفیل بمقدار 40,000 متر مکعب خطوط زیرزمینی فازهای 17 و 18 پارس جنوبی

“کارفرما شرکت آرمه تاب گسترش”

اجرای عملیات ساخت و نصب مخازن پالایشگاه نفت ستاره بندر عباس (دو دستگاه مخزن ذخیره میعانات گازی -کندانسیت- و سه دستگاه مخزن ذخیره Doam Roof )

” کارفرما شرکت وین تکو

اجرای عملیات رنگ کربوگارد 703 جهت پوشش خطوط کندانس و اجرای عملیات سند فیل و بک فیل خطوط مذکور واقع در ناحیهSOSBL فازهای 17و18 پارس جنوبی

“کارفرما سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (IDRO) – شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران (IPMI)

تامین نیروی انسانی از قبیل جوشکار ، فیتر ، کمک جوشکار ، اسکافلد بند و ….. در فاز 12 پارس جنوبی

“کارفرما شرکت کره ای دایلیم (DAELIM)

اجرای عملیات ساخت و نصب 2 دستگاه مخزن LPG در پروژه ایران LNG

” کارفرما شرکت ایران عمران صنعت با مشارکت آوا صنعت ارم و شبدیز صنعت آپادانا “

اجرای عملیات سند بلاست و رنگ آمیزی مخازن MEG فازهای17 و 18پارس جنوبی

“کارفرما شرکت رژین صنعت

اجرای عملیات RT-Location در نواحی 4 و 7 فازهای 17و18 پارس جنوبی به حجم تقریبی 14,000 اینچ قطر

“کارفرما سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (IDRO) – شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران (IPMI)

ساخت و اجرای فونداسیون های انواع تجهیزات ، مخزن و …… در فازهای پالایشگاهی پارس جنوبی ( 13 ، 14 ، 18و17 ، 15و16 )

اجرای تعمیرات سند بلاست و رنگ آمیزی شش عدد STACK فازهای20 و 21 پارس جنوبی

“کارفرما شرکت مپنا – نیر پارس

اجرای عملیات پایپینگ استنلس استیل در شاپ پایپینگ روزمینی به مقدار 16,000 اینچ قطر در فاز 12 پارس جنوبی

“کارفرما شرکت کره ای دایلیم (DAELIM)

اجرای عملیات پایپینگ وسیویل خط Export Line2 فازهای 18و17 پارس جنوبی

“کارفرما سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (IDRO) – شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران (IPMI)