پروژه های شرکت شبدیز صنعت آپادانا

اجرای کامل خط “32 اتان فازهای 17 و 18 پارس جنوبی شامل اجرای عملیات خاکبرداری، سند فیل و بک فیل،تهیه ماسه و خاک سرندی، آرماتور و قالب بندی، بتن ریزی، ساخت Valve-Pit، اجرای عملیات پایپینگ، تنش زدایی، تست و عایق کاری
“کارفرما شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران IPMI“

اجرای کامل عملیات A/Gپایپینگ واحد های 109 ، 121 ، 122 ، 125 تا 130 و 132 فاز 14 پارس جنوبی شامل:اجرای عملیات رنگ و سند بلاست، عایق کاری گرم و سرد، اجرای عملیات پایپینگ خطوط CS، SS، GRP، Cu.Ni، Gal به همراه ساخت و نصب ساپورت های مربوطه و اجرای عملیات PWHT و NDT و پیش راه اندازی
“کارفرما شرکت مپنا– نیر پارس”

اجرای کامل عملیات U/G پایپینگ واحد های 109، 122 ، 108 و یوتیلیتی،فاز 14 پارس جنوبی
“کارفرما شرکت مپنا – نیر پارس”

اجرای کامل عملیات CIVIL واحدهای یوتیلیتی و108 فاز 13 پارس جنوبی شامل خاکبرداری، تسطیح و رگلاژ، اجرای Ditch-Trench-Paving، سند فیل و بک فیل، اجرای پرایمر و Coating
“کارفرما شرکت مپنا – نیر پارس”

اجرای کامل عملیات U/G پایپینگ یوتیلیتی و واحد 108 و 111 فاز 13 پارس جنوبی شامل خاکبرداری، اسپول سازی، اجرای خطوط، تنش زدایی، کلیه عملیات NDE، تست، عایق کاری، سند فیل و بک فیل
“کارفرما شرکت مپنا – نیر پارس”

اجرای کامل عملیات A/Gپایپینگ یوتیلیتی (واحد های121 ، 125 تا 130 و 132) فاز 13 پارس جنوبی شامل:اجرای عملیات رنگ و سند بلاست، عایق کاری گرم و سرد، اجرای عملیات پایپینگ خطوط CS، SS، GRP، Cu.Ni، Gal به همراه ساخت و نصب ساپورت های مربوطه و اجرای عملیات PWHT و NDT و پیش راه اندازی
“کارفرما شرکت مپنا – نیر پارس”

اجرای عملیات سیویل واحد های 147 و 148 ناحیه 3 فاز های 17و18 پارس جنوبی
“کارفرما شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران IPMI

اجرای عملیات A/G و U/Gپایپپینگ، سیویل، مکانیکال، نصب تجهیزات و استراکچر واحد 125 ناحیه 2 فاز های 17و18 پارس جنوبیپ
“کارفرما شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران IPMI

اجرای عملیات A/G پایپینگ (CS, SS, GRP, GAL)  بخشی از واحد 109 فازهای 17 و 18 پارس جنوبی
“کارفرما شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران IPMI

اجرا ء و تکمیل عملیات سیویل، پایپینگ و عایق خطوط کندانس- SOSBL ( Export Line 1 ) فازهای 17و18 پارس جنوبی
“کارفرما شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران IPMI

اجرای کامل خطوط “32 بین فازی ناحیه یک فازهای 17 و 18 پارس جنوبی شامل اجرای عملیات خاکبرداری، سند فیل و بک فیل،تهیه ماسه و خاک سرندی، آرماتور و قالب بندی، بتن ریزی، ساخت Valve-Pit، اجرای عملیات پایپینگ، تنش زدایی، تست و عایق کاری
“کارفرما شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران IPMI

اجرای کامل پکیج گازوییل در ناحیه2 فازهای 17 و 18 پارس جنوبی،  واحد 121
“کارفرما شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران IPMI

اجرای عملیات A/G  پایپینگ (CS, SS, GRP, GAL) بمقدار “40000 در ناحیه 2(یوتیلیتی)  فازهای 17 و 18  پارس جنوبی، واحد های 146-131-109-129-125-i160
“کارفرما شرکت هیربد نیرو”

اجرای عملیاتA/Gپایپینگ بمقدار “33000 در ناحیه 2 (بویلر های واقع در یوتیلیتی) و ساپورتهای مربوطه، فازهای 17 و 18 پارس جنوبی  ، واحد 121
“کارفرما شرکت صنایع آذرآب”

اجرا و تکمیل عملیات سیویل و پایپینگ، Electrical Trench ، Water Intake ، Sea Water Lineواقع در ناحیه SOSBL فازهای 17و18 پارس جنوبی
” کارفرما شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران IPMI 

اجرای عملیاتA/G پایپینگ بمقدار “15000 در نواحی 4 و 5  فازهای 17 و 18 پارس جنوبی، واحد های 143-147-191
“کارفرما شرکت رژین صنعت”

اجرای عملیاتA/G پایپینگ بمقدار “12000 در ناحیه 5 (بویلر های واقع در یوتیلیتی) و ساپورتهای مربوطه، فازهای 22 و 23 و 24 پارس جنوبی  ، واحد 121
“کارفرما شرکت صنایع آذراب”

اجرایعملیاتU/Gپایپینگ و تست بمقدار “30000 در نواحی 6 و 7 فازهای 17 و 18 پارس جنوبی  ، واحدهای 106-143-126-109-165
“کارفرما شرکت آرمه تاب گسترش”

اجرای عملیاتU/Gپایپینگ(CS-GRP) بمقدار “14000 در واحدهای 143-DMA  فاز 14  پارس جنوبی
“کارفرما شرکت رژین صنعت”

نصب لوله های RC، آرماتور و قالب بندی و بتن ریزی های مربوطه در ناحیه  7 فازهای 17 و 18  پارس جنوبی
“کارفرما شرکت آرمه تاب گسترش”

نصب لوله های RC، آرماتور و قالب بندی و بتن ریزی های مربوطه در ناحیه1فازهای 17 و 18  پارس جنوبی
“کارفرما شرکت سروش انرژی پارسیان(سپکو)”

اجرای عملیات سند بلاست و رنگ آمیزی کلیه مخازن فازهای 20 و 21پارس جنوبی
“کارفرما شرکت رژین صنعت”

اجرای عملیاتA/Gپایپینگ بویلر های فاز 14 پارس جنوبی
“کارفرما شرکت مپنا – نیر پارس”

اجرای عملیات سندفیل و بکفیل بمقدار m340000خطوط U/G فازهای 17 و 18  پارس جنوبی
“کارفرما  شرکت آرمه تاب گسترش”

ساخت ونصب  Manhole &Valve Pit ناحیه  4  ، آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی بخشی از دیوار حائل ، آرماتور  ، قالب بندی  و بتن ریزی trench & ditch ،stone pitch&pavingنواحی 4 و 7  فازهای 17 و 18  پارس جنوبی
“کارفرما شرکت آرمه تاب گسترش”

اجرای عملیات رنگ کربوگارد 703 جهت پوشش خطوط کندانس و اجرای عملیات سند فیل و بک فیل خطوط مذکور واقع در ناحیهSOSBLفازهای 17و18 پارس جنوبی
” کارفرما شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران IPMI 

اجرای عملیات ساخت و نصب  مخازن پالایشگاه نفت ستاره بندر عباس) 2 عدد کندانسیت ،   3عدد Doam Roof )
” کارفرما شرکت  وین تکو  “

اجرای عملیات ساخت و نصب 2 عدد مخزن LPG در پروژه ایران LNG
” کارفرما شرکت ایران عمران صنعت با مشارکت آوا صنعت ارم و شبدیز صنعت آپادانا “

تامین نیروی انسانی از قبیل جوشکار ، فیتر ، کمک جوشکار ، اسکافلد بند و ….. در فاز 12 پارس جنوبی
“کارفرما شرکت کره ای دایلیم (DAELIM)”

اجرای عملیات RT-Location در نواحی 4 و 7 فازهای 17و18 پارس جنوبی به حجم تقریبی 140000 اینچ قطر
“کارفرما شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایرانIPMI “

اجرای عملیات سند بلاست و رنگ آمیزی مخازن MEGفازهای17 و 18پارس جنوبی
“کارفرما شرکت رژین صنعت”

اجرای عملیات پایپینگ وسیویل خط Export Line 2فازهای 18و17 پارس جنوبی
“کارفرما شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران IPMI

اجرای عملیات پایپینگ استنلس استیل در شاپ A/G پایپینگ به مقدار “16000 در فاز 12 پارس جنوبی
“کارفرما شرکت کره ای دایلیم (DAELIM)