پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی

  • a
  • a
  • a

پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی

قرارداد توسعۀ فاز ۱۴ پارس جنوبی میان شرکت نفت و گاز پارس به عنوان کارفرما و کنسرسیومی متشکل از مپنا، شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی، شرکت ملی حفاری، شرکت پایندان، شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران، ایزوایکو و ماشین‌سازی اراک منعقد شده است. محدودۀ کاری شرکت شبدیز صنعت آپادانا در این پروژه شامل احداث واحدهای یوتیلیتی می‌شود که در بر گیرندۀ موارد زیر است:

واحد (۱۰۸): بازیافت گوگرد و گرانول‌سازی

واحد (۱۰۹): تصفیۀ آب‌های اسیدی

واحد (۱۲۱): تولید و توزیع بخار

واحد (۱۲۲): سیستم سوخت‌رسانی

واحد (۱۲۳): تأمین و توزیع هوای سرویس و ابزار دقیق

واحد (۱۲۴): تولید و ذخیره‌سازی نیتروژن

واحد (۱۲۵): تجهیزات انتقال آب دریا

واحد (۱۳۰): تأمین آب آتش‌نشانی

واحد (۱۳۲): آب خنک‌کننده

تاریخ
دسته بندی
ساخت, نظارت