مهندسی و اجرای پروژه

مهندسی و اجرای پروژه

تامین مصالح و تجهیزات

تامین مصالح و تجهیزات

اجرا

اجرا

درباره شبدیز صنعت آپادانا

شركت فني مهندسي شبدیز صنعت آپادانا اهداف خود را طوري طرح ريزي نموده كه بر‌آيند آنها تحقق توسعه پايدار ، استقلال  كامل صنعتي و در نهايت سرافرازي و سربلندي ايران در سطح منطقه و جهان باشد و مسلماً در راه رسيدن به ‌آنها از هيچ گونه تلاشي دريغ نخواهد كرد.

a
  • همه
  • ساخت
  • مشاوره
  • مهندسی
  • نظارت

اخبار شبدیز صنعت

مشتریان

78
12
983
27

جهت اطلاع از نحوه اجرای پروژه های مختلف حوزه نفت و گاز