مهندسی و اجرای پروژه

ادامه مطلب

null

تامین مصالح و تجهیزات

ادامه مطلب

null

اجرا

ادامه مطلب

null

درباره شبدیز صنعت آپادانا

شركت فني مهندسي شبدیز صنعت آپادانا اهداف خود را طوري طرح ريزي نموده كه بر‌آيند آنها تحقق توسعه پايدار ، استقلال  كامل صنعتي و در نهايت سرافرازي و سربلندي ايران در سطح منطقه و جهان باشد و مسلماً در راه رسيدن به ‌آنها از هيچ گونه تلاشي دريغ نخواهد كرد.

78
12
983
27
X