درباره شبدیز صنعت آپادانا

شركت فني مهندسي شبدیز صنعت آپادانا در سال 1385 با هدف نقش آفرینی و ایجاد فرصت شغلی بومی و ملی در عرصه ی صنعت کشور در حوزه انرژی، نفت، گاز، پتروشیمی و طرح های عمرانی با رویکرد تخصصی و اتکا به توانایی مدیران خویش قدم در عرصه خدمت رسانی نهاده است.