تامین نیروی انسانی

گروه مهندسی و سرمایه گذاری شبدیز با بهره مندی از مدیران و پرسنل متخصص و متعهد شبکه بزرگی از نیروهای انسانی را به صورت بلفعل و بالقوه در اختیار دارد که متناسب با فعالیت‌های صنعتی مورد درخواست امکان تجهیز پروژه‌ها را بهمراه منابع انسانی مربوطه در سریع‌ترین زمان ممکن را دارد .