تدارکات کالا

در دوران کنونی که مراودات تجاری و تامین تجهیزات مورد نیاز صنایع مختلف با مشکلاتی همراه است گروه سرمایه گذاری و مهندسی شبدیز  از یک طرف با تعامل سازنده با تامین کنندگان داخلی، امکان تهیه حداکثری تجهیزات و کالاهای موردنیاز را از سازندگان معتبر داخلی در دستور کار خود قرار داده و از طرف دیگر برای محصولات و کالاهایی که امکان تولید داخل ندارند با ایجاد شبکه ارتباطی مناسب از تامین کنندگان خارجی، تدارک و تامین اقلام یاد شده را امکان پذیر نموده است و در این راستا افتخار همکاری با شرکت های بنام در حوزه نفت و گاز ، و ساختمان و ابنیه را نیز در رزومه دارد.