طراحی و مهندسی

روند رو به رشد توسعه ی صنعتی کشور عزیزمان ایران و لزوم حضور گسترده ی شرکت های توانمند و با تجربه ی داخلی در پیشبرد اهداف متعالی آن ، موجب گردیده تا این گروه صنعتی و سرمایه گذاری، با پشتوانه ی تجربه های بسیار ارزشمندی که در طول سال های متمادی به دست آورده به عنوان یک پیمانکار عمومی در زمینه پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی و همچنین بعنوان مالک و مجری پروژه های ساختمانی مطرح گردد.

بی شک یکی از مهمترین دپارتمان های مستقر در این سازمان واحد فنی و مهندسی و طراحی می باشد که وظایف سنگین و مسئولیت های حساسی را به عهده دارد. هدف دپارتمان مهندسی این شرکت این است که بیشترین بهره وری از عملکرد کلی طراحی و ساخت را داشته باشد.

مطالعات تیم مهندسی شامل تمام و یا بخشی از موارد زیر است

امکان سنجی :

 • امکان سنجی اقتصادی
 • امکان سنجی اجرایی
 • امکان سنجی زمانی

طراحی (اصولی، پایه، جزییات) :

مطالعات فرایند ادراکی

دیاگرام های پایپینگ و تجهیزات اولیه

تعریف و سایز بندی تجهیزات اصلی

تعریف و سیستم های کنترل و ایمنی

طرح های اولیه

دستورالعمل های اجرایی

امکان سنجی ساخت

مستند سازی فرایندهای ساخت

طراحی سازه های ساختمانی

معماری ساختمان

طراحی داخلی و نمای ساختمان

دپارتمان مهندسی این شرکت شامل زیرگروه های زیر می باشد:

 • مکانیک
 • پایپینگ و تاسیسات
 • فرآیند
 • سیویل
 • برق
 • معماری
 • تجهیزات و کنترل
 • مهندسی ساخت