اهداف، ماموریت توانمندی های گروه سرمایه گذاری و مهندسی شبدیز
 • استفاده از آخرين تكنولوژيهاي در دسترس در امر مديريت و اجراي پروژه
 • انتقال فناوري و تكنولوژي هاي جديد به كشور
 • بومي كردن صد در صدي پروژه هاي ملي جهت جلوگيري از خروج ارز از كشور ، ايجاد اشتغال مستقيم و غير مستقيم و . . .
 • شكستن انحصار شركت هاي خارجي در اجراي پروژه هاي خاص
 • حضور در مناقصات بين المللي و اجراي پروژه هاي فرا ملي و فرا منطقه اي
 • شناسايي ، جذب ، آموزش و پرورش نخبگان و استعدادهاي فني و مهندسي و بكارگيري آنان در صنعت بومي ، به جهت جلوگيري از فرار مغزها و همچنين ارتقاء جهش يافته صنعت كشور
 • تلاش براي استفاده عملي و حرفه اي از مدارك و تجارب به جا مانده از پيمانكاران و شركت هاي داخلي و خارجي در پروژه هاي گذشته و در اختيار نهادن آنها براي ساير شركت ها و مؤسسات داخلي
 • جلوگيري از فرار سرمايه هاي ملي و حتي جذب حرفه اي سرمايه گذاران خارجي با كاهش ريسكهاي سرمايه گذاري و ايجاد روند سود دهي مناسب در پروژه ها
 • راهگشايي و پذيرش مسئوليت حتي در سطوحي كه اغلب غير ممكن و دور از ذهن مي نمايد.
 • فرهنگ سازي و ايجاد علاقه و انگيزه ملي در به كار بستن تعهد و وجدان كاري در مديريت و اجراي پروژه ها
 • مهندسی ، خرید و اجراي پروژه هاي نفت و گاز و پتروشیمی ، تاسیسات و تجهیزات، ابنیه ، نیروگاهی ، خطوط لوله ‌انتقال آب و فراورده های نفتی به همراه تاسيسات مربوطه
 • سرمایه گذاری و اجرا پروژه های ساختمانی مسکونی ، اداری و تجاری  بصورت مالکیت خصوصی و مشارکت در ساخت