اهداف، ماموریت توانمندی های شرکت شبدیز آپادانا
 • استفاده از آخرين تكنولوژيهاي در دسترس در امر مديريت و اجراي پروژه
 • انتقال فناوري و تكنولوژي هاي جديد به كشور
 • بومي كردن صد در صدي پروژه هاي ملي جهت جلوگيري از خروج ارز از كشور ، ايجاد اشتغال مستقيم و غير مستقيم و . . .
 • شكستن انحصار شركت هاي خارجي در اجراي پروژه هاي خاص
 • حضور در مناقصات بين المللي و اجراي پروژه هاي فرا ملي و فرا منطقه اي
 • شناسايي ، جذب ، آموزش و پرورش نخبگان و استعدادهاي فني و مهندسي و بكارگيري آنان در صنعت بومي ، به جهت جلوگيري از فرار مغزها و همچنين ارتقاء جهش يافته صنعت كشور
 • تلاش براي استفاده عملي و حرفه اي از مدارك و تجارب به جا مانده از پيمانكاران و شركت هاي داخلي و خارجي در پروژه هاي گذشته و در اختيار نهادن آنها براي ساير شركت ها و مؤسسات داخلي
 • جلوگيري از فرار سرمايه هاي ملي و حتي جذب حرفه اي سرمايه گذاران خارجي با كاهش ريسكهاي سرمايه گذاري و ايجاد روند سود دهي مناسب در پروژه ها
 • راهگشايي و پذيرش مسئوليت حتي در سطوحي كه اغلب غير ممكن و دور از ذهن مي نمايد.
 • فرهنگ سازي و ايجاد علاقه و انگيزه ملي در به كار بستن تعهد و وجدان كاري در مديريت و اجراي پروژه ها
 • مديريت و اجراي پروژه هاي نفت و گاز، تاسیسات و تجهیزات، ابنیه و ساختمان، خطوط لوله، پتروشيمي ها و ‌آب به همراه تاسيسات مربوطه بصورت EPC
 • مديريت و اجراي پروژه هاي لوله كشي صنعتي (Piping) بصورت EPC
 • مديريت و اجراي پروژه هاي نصب تجهيزات مكانيكي و ابزار دقيق
 • مديريت و اجراي پروژه هاي ساخت و نصب انواع سازه هاي استيل استراكچر
 • مدیریت و اجرای پروژه های عمرانی مشتمل بر عملیات سیویل،محوطه سازی و …
 • اجراي پروژه هاي اصلاح زمين با روشهاي كوبش ، Compaction
 • مديريت و اجراي پروژه هاي سيستم هاي فاضلاب شهري
 • مديريت و اجراي پروژه هاي خطوط انتقال بصورت EPC